Dàn đề 8 số miền Bắc

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 300.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: 0986.963.530

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

THỐNG KÊ Dàn đề 8 số miền Bắc

Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả
21/05/2019
20/05/2019 58,85,01,10,11,44,64,68 Win 64
19/05/2019 14,41,15,51,34,43,56,65 Miss
18/05/2019 56,65,89,98,24,42,48,84 Miss
17/05/2019 06,60,17,71,23,32,89,98 Win 32
16/05/2019 36,11,70,37,66,82,92,91 Win 36
15/05/2019 06,51,65,16,58,85,21,97 Miss
14/05/2019 45,23,32,33,25,28,04,11 Miss
13/05/2019 12,21,35,53,57,75,78,87 Miss
12/05/2019 90,12,83,56,36,76,84,75 Miss
11/05/2019 82,83,27,73,88,50,78,28 Miss
10/05/2019 05,50,47,74,89,98,88,99 Miss
09/05/2019 15,51,46,64,47,74,89,98 Miss
08/05/2019 05,50,34,43,46,64,47,74 Miss
07/05/2019 11,22,44,66,46,64,59,95 Miss
06/05/2019 25,52,28,82,56,65,78,87 Miss
05/05/2019 12,21,13,31,24,42,45,54 Miss
04/05/2019 16,61,67,76,78,87,77,99 Miss
03/05/2019 14,41,35,53,56,65,58,85 Miss
02/05/2019 24,42,35,53,45,54,46,64 Miss
01/05/2019 23,32,24,42,25,52,78,87 Miss
30/04/2019 03,30,04,40,37,73,38,83 Miss
29/04/2019 17,71,29,92,36,63,37,73 Win 17
28/04/2019 01,10,16,61,67,76,68,86 Miss
27/04/2019 22,54,69,96,79,97,89,98 Miss
26/04/2019 18,81,12,21,46,64,47,74 Miss
25/04/2019 05,50,06,60,33,44,58,85 Miss
24/04/2019 05,50,06,60,78,87,46,64 Miss
23/04/2019 02,20,03,30,35,53,56,65 Miss
22/04/2019 36,63,59,95,47,74,19,91 Win 19
21/04/2019 03,30,13,31,35,53,69,96 Win 03
20/04/2019 17,71,57,75,78,87,79,97 Win 97
19/04/2019 01,10,14,41,57,75,58,85 Miss
18/04/2019 39,93,33,99,48,84,44,88 Win 99
17/04/2019 15,51,19,91,29,92,39,93 Win 19
16/04/2019 01,10,22,33,45,54,26,62 Win 22
15/04/2019 02,20,15,51,78,87,34,43 Win 43
14/04/2019 03,30,13,31,23,31,49,94 Miss
13/04/2019 03,30,13,31,23,32,49,94 Miss
12/04/2019 15,51,08,80,09,90,46,64 Win 08
11/04/2019 03,30,47,74,48,84,78,87 Miss
10/04/2019 12,21,48,84,49,94,44,99 Win 84
09/04/2019 18,81,56,65,58,85,59,95 Win 65
08/04/2019 01,10,12,21,28,82,66,99 Win 10
07/04/2019 15,51,59,95,46,64,44,66 Win 64
06/04/2019 11,22,25,52,57,75,79,97 Miss
05/04/2019 02,20,23,36,46,64,67,76 Miss
04/04/2019 05,50,48,84,69,96,89,98 Win 84
03/04/2019 12,15,17,71,26,62,67,76 Miss
02/04/2019 11,33,13,31,34,43,39,93 Win 93
01/04/2019 02,20,03,30,46,64,67,76 Win 20
31/03/2019 14,41,18,81,45,54,58,85 Miss
30/03/2019 08,80,25,52,39,93,61,69 Win 61
29/03/2019 28,82,39,93,49,94,42,44 Win 42
28/03/2019 29,92,47,74,48,84,49,94 Win 74
27/03/2019 02,03,35,41,56,57,73,93 Miss
26/03/2019 48,84,44,88,69,96,66,99 Win 99
25/03/2019 26,62,29,92,38,83,49,94 Miss
24/03/2019 28,82,29,92,16,61,27,72 Win 72
23/03/2019 05,50,39,93,49,94,55,99 Win 05
22/03/2019 01,10,12,21,38,83,77,88 Win 77
21/03/2019 23,32,57,75,58,85,59,95 Win 85
20/03/2019 04,40,15,51,24,42,29,92 Win 24
19/03/2019 47,74,58,85,73,76,78,79 Win 73
18/03/2019 29,30,35,36,63,64,75,79 Miss
17/03/2019 00,01,06,12,14,19,36,86 Miss
16/03/2019 15,51,25,52,28,82,36,63 Win 82
15/03/2019 07,70,17,71,27,72,29,92 Win 71
14/03/2019 15,51,08,80,16,61,02,20 Win 08
13/03/2019 26,62,36,63,79,97,58,85 Win 62
12/03/2019 11,22,33,55,66,77,88,00 Miss
11/03/2019 08,80,29,92,91,93,96,99 Win 91
10/03/2019 05,50,58,85,59,95,79,97 Win 59
09/03/2019 00,11,01,10,25,52,26,62 Win 00
08/03/2019 02,20,12,21,69,96,66,99 Win 02
07/03/2019 45,54,69,96,27,72,77,99 Win 72
06/03/2019 05,50,09,90,17,71,27,72 Miss
05/03/2019 02,20,34,35,62,66,82,86 Win 86
04/03/2019 12,14,55,56,89,98,78,87 Win 55
03/03/2019 00,11,01,10,02,20,03,30 Win 10
02/03/2019 02,20,12,21,22,44,05,06 Win 05
01/03/2019 35,53,11,22,24,42,30,60 Miss
28/02/2019 04,40,25,52,67,76,66,77 Miss
27/02/2019 03,08,16,17,28,29,32,37 Win 16
26/02/2019 25,26,32,33,37,38,48,49 Win 48
25/02/2019 55,66,56,65,69,96,79,97 Miss
24/02/2019 12,21,23,32,44,55,45,54 Win 32
23/02/2019 19,91,11,99,28,82,29,92 Win 11
22/02/2019 00,11,13,31,24,42,36,63 Win 63
21/02/2019 11,55,68,86,69,96,77,88 Win 68
20/02/2019 12,21,17,71,61,66,78,77 Miss
19/02/2019 23,63,05,69,15,96,60,48 Win 05
18/02/2019 59,58,20,64,49,97,50,65 Win 97
17/02/2019 58,89,18,63,36,54,86,28 Win 86
16/02/2019 70,83,06,65,45,50,41,49 Miss
15/02/2019 03,48,55,43,50,23,96,47 Miss
14/02/2019 62,95,29,55,77,90,83,49 Win 29
13/02/2019 42,79,93,21,48,67,64,75 Miss
12/02/2019 16,50,35,98,19,28,78,24 Miss
11/02/2019 84,46,21,54,35,63,53,57 Miss
10/02/2019 83,75,78,50,08,18,26,46 Win 08
09/02/2019 20,60,26,14,90,54,12,05 Win 26
08/02/2019 24,28,42,60,92,39,17,61 Miss
07/02/2019 Nghỉ tết Miss
06/02/2019 Nghỉ tết Miss
05/02/2019 Nghỉ tết Miss
04/02/2019 Nghỉ tết Miss
03/02/2019 15,56,06,01,12,27,30,48 Miss
02/02/2019 34,46,75,93,65,16,51,53 Miss
01/02/2019 78,06,50,88,65,37,03,48 Win 88
31/01/2019 21,23,52,34,28,84,41,37 Miss
30/01/2019 32,38,57,26,27,92,62,08 Miss
29/01/2019 32,65,45,79,09,51,20,62 Win 79
28/01/2019 50,91,83,97,03,59,92,35 Miss
27/01/2019 12,18,82,60,41,49,57,07 Win 49
26/01/2019 59,39,78,43,89,29,13,76 Miss
25/01/2019 75,67,82,48,41,65,24,92 Win 65
24/01/2019 06,96,34,63,03,35,46,30 Miss
23/01/2019 11,90,19,38,72,01,80,40 Miss
22/01/2019 37,69,04,14,46,64,54,58 Miss
21/01/2019 20,52,72,63,67,78,28,42 Miss
20/01/2019 08,47,23,21,58,35,28,90 Win 08
19/01/2019 85,14,29,32,05,21,93,42 Miss
18/01/2019 75,52,54,16,89,57,56,69 Win 89
17/01/2019 75,52,54,16,85,57,56,65 Win 16
16/01/2019 18,81,59,91,28,82,07,76 Miss
15/01/2019 85,02,56,73,10,18,19,55 Miss
14/01/2019 54,14,08,50,45,87,29,05 Win 45
13/01/2019 16,36,65,75,17,52,63,67 Miss
12/01/2019 95,00,87,12,96,24,29,57 Win 24
11/01/2019 87,67,85,01,54,19,41,13 Win 41
10/01/2019 56,35,49,15,41,48,58,19 Miss
09/01/2019 39,23,67,98,24,26,53,79 Win 79
08/01/2019 59,02,58,76,08,50,80,18 Win 80
07/01/2019 03,30,45,34,32,79,67,46 Miss
06/01/2019 94,21,51,16,47,03,91,12 Win 91
05/01/2019 65,12,92,39,22,51,82,43 Win 22
04/01/2019 90,40,04,77,15,25,84,54 Win 77
Soi Cầu Đẳng Cấp