ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

Hướng dẫn mua số bằng thẻ điện thoại

 

null Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

null   ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC    giá: 200.000 VNĐ 
null Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
null Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
null Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
null Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Ngày ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Kết quả
14/04/2024 Click vào lấy số ngay
13/04/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
12/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
11/04/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
10/04/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đầu 3
09/04/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đầu 1
08/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
07/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
06/04/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
05/04/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đầu 6
04/04/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
03/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
02/04/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
01/04/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win 52
31/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
30/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
29/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đầu 6
28/03/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
27/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
26/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
25/03/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Miss
24/03/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
23/03/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
22/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
21/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
20/03/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
19/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Miss
18/03/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
17/03/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
16/03/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
15/03/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Miss
14/03/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
13/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
12/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
11/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
10/03/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
09/03/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
08/03/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Miss
07/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
06/03/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
05/03/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
04/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
03/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đầu 3
02/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
01/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
29/02/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
28/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
27/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
26/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
25/02/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win 45
24/02/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Miss
23/02/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
22/02/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
21/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
20/02/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
19/02/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
18/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
17/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
16/02/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
15/02/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win 31
14/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
13/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đầu 0
08/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win 52
07/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
06/02/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
05/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
04/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
03/02/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
02/02/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
01/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Miss
31/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
30/01/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đầu 2
29/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
28/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
27/01/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
26/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đầu 4
25/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
24/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
23/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
22/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
21/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
20/01/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
19/01/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
18/01/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đầu 9
17/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
16/01/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win 39
15/01/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
14/01/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
13/01/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
12/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win 13
11/01/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win 85
10/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
09/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
08/01/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đầu 8
07/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đầu 1
06/01/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
05/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
04/01/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
03/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
02/01/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đầu 5
01/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
31/12/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
30/12/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
29/12/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
28/12/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Miss
27/12/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
26/12/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
25/12/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
24/12/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win 43
23/12/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win 16
22/12/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Miss
21/12/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
20/12/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
19/12/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
18/12/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
17/12/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
16/12/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Miss
15/12/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
14/12/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
13/12/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
12/12/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
11/12/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
10/12/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
09/12/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
08/12/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
07/12/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
06/12/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
05/12/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
04/12/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Miss
03/12/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
02/12/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
01/12/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
30/11/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
29/11/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
28/11/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
27/11/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
26/11/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
25/11/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
24/11/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
23/11/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đầu 9
22/11/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
21/11/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
20/11/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
19/11/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
18/11/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
17/11/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
16/11/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
15/11/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
14/11/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
13/11/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
12/11/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đầu 7
11/11/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
10/11/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
09/11/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
08/11/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
07/11/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
06/11/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Miss
05/11/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
04/11/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
03/11/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
02/11/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đầu 2
01/11/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
31/10/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
30/10/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win 84
29/10/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
28/10/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
27/10/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/10/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win 88
25/10/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
24/10/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
23/10/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
22/10/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
21/10/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
20/10/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win 88
19/10/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
18/10/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
17/10/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
16/10/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
15/10/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
14/10/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
13/10/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
12/10/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
11/10/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
10/10/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
09/10/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
08/10/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
07/10/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
06/10/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
05/10/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
04/10/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Miss
03/10/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
02/10/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
01/10/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
30/09/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
29/09/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Miss
28/09/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
27/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
26/09/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
25/09/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win 79
24/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
23/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
22/09/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win 14
21/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
20/09/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Miss
19/09/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
17/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
16/09/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
15/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
14/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
13/09/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đầu 5
12/09/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win 32
11/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
10/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
09/09/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đầu 5
08/09/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
07/09/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Miss
06/09/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win 69
05/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
04/09/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
03/09/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
02/09/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
01/09/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
31/08/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
30/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
29/08/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đầu 7
28/08/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
27/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
26/08/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
25/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
24/08/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
23/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đầu 3
22/08/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
21/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
20/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
19/08/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
18/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
17/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Miss
16/08/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
15/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đầu 6
14/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
13/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
12/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
11/08/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win 99
10/08/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
09/08/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
08/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
07/08/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
06/08/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win 23
05/08/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
04/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
03/08/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
02/08/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
01/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
31/07/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
30/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
29/07/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đầu 5
28/07/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
27/07/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
26/07/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
25/07/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
24/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
23/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
22/07/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
21/07/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
20/07/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
19/07/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
18/07/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
17/07/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
16/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
15/07/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đầu 9
14/07/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
13/07/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
12/07/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
11/07/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Miss
10/07/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đầu 2
09/07/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đầu 0
08/07/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
07/07/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
06/07/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đầu 9
05/07/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
04/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
03/07/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
02/07/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
01/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
30/06/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
29/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
28/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
27/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win 95
26/06/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
25/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Miss
24/06/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win 70
23/06/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
22/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
21/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win 34
20/06/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
19/06/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đầu 1
18/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
17/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
16/06/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
15/06/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
14/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
13/06/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đầu 6
12/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
11/06/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
10/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
09/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
08/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win 37
07/06/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đầu 5
06/06/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
05/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
04/06/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Miss
03/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
02/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Miss
01/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
31/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
30/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
29/05/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Miss
28/05/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
27/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
26/05/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
25/05/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
24/05/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
23/05/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
22/05/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
21/05/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
20/05/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
19/05/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
18/05/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
17/05/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
16/05/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
15/05/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
14/05/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
13/05/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
12/05/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
11/05/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
10/05/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
09/05/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
08/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Miss
07/05/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Miss
06/05/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Miss
05/05/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
04/05/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
03/05/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
02/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
01/05/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
30/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
29/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
28/04/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
27/04/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
26/04/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
25/04/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
24/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
23/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Miss
22/04/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
21/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Miss
20/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
19/04/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đầu 8
18/04/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
17/04/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
16/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
15/04/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
14/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đầu 3
13/04/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
12/04/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win 95
11/04/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
10/04/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
09/04/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win 26
08/04/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
07/04/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Miss
06/04/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
05/04/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
04/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
03/04/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
02/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
01/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Miss
31/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Miss
30/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
29/03/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
28/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
27/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
26/03/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
25/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
24/03/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
23/03/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
22/03/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
21/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
20/03/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
19/03/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
18/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win 70
17/03/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
16/03/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đầu 8
15/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đầu 2
14/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win 79
13/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win Đầu 7
12/03/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đầu 9
11/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
10/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đầu 2
09/03/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
08/03/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win 87
07/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win 77
06/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
05/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
04/03/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
03/03/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đầu 5
02/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
01/03/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
28/02/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
27/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
26/02/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win 60
25/02/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
24/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Miss
23/02/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
22/02/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
21/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
20/02/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Miss
19/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
18/02/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Miss
17/02/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
16/02/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
15/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
14/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Miss
13/02/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
12/02/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
11/02/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
10/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
09/02/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Miss
08/02/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
07/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
06/02/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
05/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win 94
04/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
03/02/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
02/02/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
01/02/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Miss
31/01/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
30/01/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
29/01/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win 79
28/01/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
27/01/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
26/01/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
25/01/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đầu 7
20/01/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đầu 6
19/01/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đầu 5
18/01/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
17/01/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
16/01/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đầu 6
15/01/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win 21
14/01/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
13/01/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
12/01/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
11/01/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
10/01/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
09/01/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win 14
08/01/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
07/01/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
06/01/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đầu 7
05/01/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đầu 9
04/01/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
03/01/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
02/01/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
01/01/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đầu 0
31/12/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
30/12/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
29/12/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
28/12/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
27/12/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
26/12/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win 00
25/12/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đầu 3
24/12/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
23/12/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đầu 2
22/12/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
21/12/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đầu 6
20/12/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
19/12/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đầu 3
18/12/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
17/12/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
16/12/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
15/12/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
14/12/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
13/12/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
12/12/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
11/12/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
10/12/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win 78
09/12/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
08/12/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
07/12/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
06/12/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win 07
05/12/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
04/12/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
03/12/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đầu 7
02/12/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win 23
01/12/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win 70
30/11/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win 12
29/11/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
28/11/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
27/11/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
26/11/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
25/11/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
24/11/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win 96
23/11/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win Đầu 7
22/11/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
21/11/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
20/11/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
19/11/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
18/11/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
17/11/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
16/11/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
15/11/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win 06
14/11/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
13/11/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
12/11/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
11/11/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
10/11/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
09/11/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
08/11/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win 30
07/11/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
06/11/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win 71
05/11/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win 87
04/11/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
03/11/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
02/11/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win 46
01/11/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win 76
31/10/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Miss
30/10/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đầu 8
29/10/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
28/10/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
27/10/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
26/10/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
25/10/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win 04
24/10/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
23/10/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
22/10/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
21/10/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
20/10/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
19/10/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win 79
18/10/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
17/10/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
16/10/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
15/10/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đầu 3
14/10/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
13/10/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
12/10/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
11/10/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win 34
10/10/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
09/10/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
08/10/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
07/10/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win 37
06/10/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win 50
05/10/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
04/10/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
03/10/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
02/10/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
01/10/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
30/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win 51
29/09/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đầu 2
28/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
27/09/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
26/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
25/09/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
24/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
23/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
22/09/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
21/09/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win 23
20/09/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đầu 2
19/09/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
18/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
17/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
16/09/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
15/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
14/09/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đầu 8
13/09/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đầu 7
12/09/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đầu 4
11/09/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Miss
10/09/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
09/09/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
08/09/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
07/09/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
06/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
05/09/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
04/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
03/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win 53
02/09/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
01/09/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win 88
31/08/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
30/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
29/08/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
28/08/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win 44
27/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
26/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đầu 5
25/08/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
24/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
22/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
21/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
20/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
19/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
18/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
17/08/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
16/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
15/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đầu 1
14/08/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Miss
13/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
12/08/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win 70
11/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
10/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
09/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
08/08/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đầu 2
07/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đầu 9
06/08/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
05/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win 13
04/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win 92
03/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đầu 8
02/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
01/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đầu 5
31/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
30/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
29/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đầu 0
28/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
27/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
26/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
25/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
24/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đầu 5
23/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đầu 6
22/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win 93
21/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
20/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win 96
19/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win 93
18/07/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đầu 1
17/07/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
16/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
15/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
14/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
13/07/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
12/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đầu 5
11/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
10/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
09/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đầu 9
08/07/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win 24
07/07/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
06/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đầu 9
05/07/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
04/07/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đầu 3
03/07/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
02/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
01/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
30/06/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
29/06/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
28/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
27/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đầu 7
26/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
25/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Miss
24/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
23/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
22/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
21/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
20/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Miss
19/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
18/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
17/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
16/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đầu 2
15/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
14/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
13/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win 27
12/06/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
11/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
10/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
09/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
08/06/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
07/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win 25
06/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win 84
05/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
04/06/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đầu 3
03/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
02/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
01/06/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
31/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
30/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
29/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
28/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
27/05/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
26/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
25/05/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
24/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đầu 1
23/05/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
22/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
21/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
20/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win 95
19/05/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
18/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
17/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
16/05/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
15/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
14/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
13/05/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
12/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
11/05/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đầu 2
10/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
09/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
08/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win 39
07/05/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
06/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
05/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đầu 5
04/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
03/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win 43
02/05/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
01/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
30/04/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đầu 2
29/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win 39
28/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
27/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
26/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
25/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
24/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
23/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
22/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đầu 9
21/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
20/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win 53
19/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
18/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
17/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đầu 4
16/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đầu 5
15/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win 45
14/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
13/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
12/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
11/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Miss
10/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
09/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
08/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
07/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win 45
06/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
05/04/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
04/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
03/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
02/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
01/04/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win 07
31/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
30/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win 14
29/03/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
28/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
27/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
26/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
25/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
24/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
23/03/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
22/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đầu 1
21/03/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
20/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
19/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
18/03/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
17/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
16/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win 13
15/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
14/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
13/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đầu 5
12/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win 53
11/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
10/03/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đầu 2
09/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
08/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
07/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
06/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đầu 5
05/03/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
04/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
03/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
02/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
01/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win 76
28/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
27/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
26/02/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win 31
25/02/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
24/02/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
23/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đầu 5
22/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
21/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
20/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
19/02/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
18/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win 96
17/02/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
16/02/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
15/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
14/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
13/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
12/02/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
11/02/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
10/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đầu 6
09/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
08/02/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
07/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
06/02/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
05/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
04/02/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
30/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
29/01/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
28/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
27/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
26/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Miss
25/01/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
24/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đầu 8
22/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đầu 5
21/01/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
20/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win 85
19/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
18/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win 84
17/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
16/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
15/01/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
14/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
13/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
12/01/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
11/01/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đầu 2
10/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win 45
09/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
08/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win 69
07/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
06/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
05/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
04/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
03/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
02/01/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win 94
01/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đầu 7
31/12/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
30/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
29/12/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
28/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
27/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
26/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
25/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đầu 2
24/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
23/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
22/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đầu 7
21/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
20/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win 71
19/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đầu 7
18/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
17/12/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đầu 5
16/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
15/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
14/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win 00
13/12/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
12/12/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
11/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win 25
10/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win 06
09/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win 46
08/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
07/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win 31
06/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
05/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
04/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
03/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
02/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đầu 8
01/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
30/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win 38
29/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win 87
28/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
27/11/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win 24
26/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
25/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
24/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
23/11/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
22/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
21/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win 79
20/11/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
19/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
18/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
17/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
16/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Miss
15/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
14/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Miss
13/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Miss
12/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
11/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
10/11/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
09/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
08/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
07/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
06/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
05/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win 52
04/11/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
03/11/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
02/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
01/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
31/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đầu 9
30/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
29/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
28/10/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đầu 6
27/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win 46
26/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
25/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
24/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
23/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Miss
22/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
21/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
20/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
19/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
18/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
17/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
16/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
15/10/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Miss
14/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
13/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
12/10/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
11/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
10/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
09/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đầu 5
08/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
07/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
06/10/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
05/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
04/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
03/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đầu 8
02/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win 77
01/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
30/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đầu 1
29/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
28/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
27/09/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
26/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win 94
25/09/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
24/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
23/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win 34
22/09/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
21/09/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đầu 8
20/09/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
19/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
18/09/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
17/09/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
16/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
15/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win 65
14/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
13/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đầu 4
12/09/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
11/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
10/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
09/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
08/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đầu 3
07/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
06/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win Đầu 2
05/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
04/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
03/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đầu 6
02/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
01/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Miss
31/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
30/08/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
29/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đầu 5
28/08/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
27/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
26/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
25/08/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
24/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
23/08/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đầu 9
22/08/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
21/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
20/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
19/08/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
18/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
17/08/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
16/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
15/08/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
14/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
13/08/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
12/08/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
11/08/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
10/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
09/08/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
08/08/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
07/08/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win 34
06/08/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
05/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đầu 8
04/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
03/08/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win 04
02/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
01/08/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
31/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
30/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
29/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
28/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đầu 9
27/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
26/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Miss
25/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
24/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
23/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
22/07/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
21/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
20/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
19/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
18/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win 72
17/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
16/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
15/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
14/07/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
13/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
12/07/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
11/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đầu 9
10/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win 94
09/07/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
08/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win 46
07/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
06/07/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
05/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
04/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
03/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
02/07/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
01/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Miss
30/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
29/06/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
28/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
27/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
26/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đầu 9
25/06/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
24/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
23/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đầu 9
22/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
21/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
20/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
19/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win 72
18/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
17/06/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
16/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
15/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
14/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
13/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win 79
12/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Miss
11/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
10/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
09/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đầu 9
08/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
07/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
06/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
05/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
04/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
03/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win 21
02/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
01/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
31/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Miss
30/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win 53
29/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
28/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win 76
27/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
26/05/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
25/05/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
24/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win 85
23/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
22/05/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
21/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
20/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
19/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
18/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
17/05/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
16/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
15/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đầu 2
14/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
13/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Miss
12/05/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
11/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
10/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
09/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Miss
08/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
07/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
06/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
05/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
04/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
03/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win 25
02/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win 78
01/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
30/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
29/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
28/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
27/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win 33
26/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đầu 5
25/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
24/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
23/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win 60
22/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
21/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
20/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
19/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
17/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
16/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đầu 8
15/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đầu 8
14/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
13/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
12/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Miss
11/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Miss
10/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
09/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
08/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
07/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win 75
06/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đầu 5
05/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win 00
04/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win 78
03/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
02/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
01/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
31/03/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
30/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
29/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win 00
28/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win 95
27/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
26/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
25/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
24/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
23/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
22/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
21/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
20/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win 38
19/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
18/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
17/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
16/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đầu 5
15/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
14/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
13/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
12/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
11/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win 26
10/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
09/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
08/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đầu 5
07/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
06/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
05/03/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
04/03/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
03/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
02/03/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
01/03/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
28/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
27/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
26/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
25/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
24/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win 15
23/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
22/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
21/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
20/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
19/02/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
18/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
17/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Miss
16/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
15/02/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
10/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
09/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Miss
08/02/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
07/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
06/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
05/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Miss
04/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
03/02/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
02/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Miss
01/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
31/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
30/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đầu 0
29/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đầu 6
28/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
27/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
26/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
25/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
24/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
23/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đầu 6
22/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
21/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đầu 3
20/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
19/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win 77
18/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win 49
17/01/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win 95
16/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
15/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
14/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
13/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
12/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
11/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
10/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
09/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
08/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
07/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
06/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đầu 0
05/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win 76
04/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win 88
03/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win 32
02/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
01/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Miss
31/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
30/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
29/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
28/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
27/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
26/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win 87
25/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Miss
24/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Miss
23/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đầu 8
22/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
21/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
20/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
19/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win 70
18/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
17/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win 50
16/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đầu 6
15/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
14/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
13/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đầu 2
12/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
11/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
10/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đầu 3
09/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
08/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
07/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
06/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
05/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
04/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Miss
03/12/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
02/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
01/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
30/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
29/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win 69
28/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
27/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Miss
26/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
25/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
24/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
23/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
22/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Miss
21/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đầu 6
20/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
19/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
18/11/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
17/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đầu 9
16/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
15/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
14/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
13/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
12/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
11/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
10/11/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
09/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
08/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
07/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Miss
06/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
05/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
04/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
03/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
02/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đầu 6
01/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
31/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
30/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
29/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
28/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
27/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win 38
26/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
25/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
24/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Miss
23/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Miss
22/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
21/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Miss
20/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đầu 5
19/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
17/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win 69
16/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
15/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
14/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
13/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
12/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
11/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đầu 9
10/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
09/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Miss
08/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win 26
07/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
06/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
05/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win 23
04/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
03/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đầu 9
02/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
01/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
30/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
29/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
28/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Miss
27/09/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win 69
25/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
24/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
22/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
21/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
20/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
19/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win 04
18/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
17/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
16/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
15/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
14/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
13/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đầu 6
12/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
11/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
10/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
09/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
08/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đầu 2
07/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đầu 5
06/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
05/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win 85
04/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
03/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đầu 8
02/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
01/09/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
31/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
30/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đầu 8
29/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
28/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
27/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đầu 9
26/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
25/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đầu 5
24/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
23/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đầu 4
22/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Miss
21/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Miss
20/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
19/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
18/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Miss
17/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
16/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
15/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đầu 8
14/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
13/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
12/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Miss
11/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
10/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Miss
09/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
08/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đầu 5
07/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
06/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
05/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
04/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
03/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đầu 3
02/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
01/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
31/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
30/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
29/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win 17
28/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
27/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Miss
26/07/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
25/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
24/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Miss
23/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
22/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
21/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Miss
20/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
19/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đầu 3
18/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đầu 8
17/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Miss
16/07/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
15/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
14/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
13/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
12/07/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
11/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đầu 1
10/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Miss
09/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Miss
08/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Miss
07/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
06/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Miss
05/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
04/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
03/07/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Miss
02/07/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đầu 2
01/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
30/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
29/06/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
28/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win 51
27/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/06/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
25/06/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
24/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
23/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
22/06/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
21/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Miss
20/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Miss
19/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Miss
18/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
17/06/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
16/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
15/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
14/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Miss
13/06/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
12/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
11/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
10/06/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Miss
09/06/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
08/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
07/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
06/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đầu 3
05/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
04/06/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
03/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
02/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
01/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Miss
31/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
30/05/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
29/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
28/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
27/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
26/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
25/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
24/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
23/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
22/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
21/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
20/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
19/05/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đầu 0
18/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win 54
17/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
16/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
15/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
14/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
13/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win 95
12/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
11/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win Đầu 1
10/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
09/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
08/05/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
07/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
06/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
05/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đầu 7
04/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Miss
03/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
02/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đầu 3
01/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
30/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
29/04/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đầu 9
28/04/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
27/04/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
26/04/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
25/04/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win 25
24/04/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đầu 5
23/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
31/03/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
30/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
29/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
28/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
27/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Miss
26/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Miss
25/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Miss
24/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
23/03/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
22/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win 24
21/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
20/03/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
19/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đầu 7
18/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
17/03/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
16/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Win 22
15/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
14/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
13/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
12/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
11/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
10/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
09/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
08/03/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đầu 6
07/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
06/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
05/03/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
04/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đầu 2
03/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đầu 2
02/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
01/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
29/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
28/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
27/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
26/02/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
25/02/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
24/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
23/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win 44
22/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win 47
21/02/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đầu 8
20/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
19/02/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Miss
18/02/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win 16
17/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
16/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
15/02/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
14/02/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
13/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
12/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
11/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
10/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win 45
09/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
08/02/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
07/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win Đầu 7
06/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win Đầu 7
05/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
04/02/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
03/02/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
02/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win 34
01/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
31/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win 15
30/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
29/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win 89
28/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
23/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Miss
22/01/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Miss
21/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
19/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win 21
18/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Miss
17/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
16/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đầu 8
15/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
14/01/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
13/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win 44
12/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
11/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
10/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
09/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
08/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win 04
07/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
06/01/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
05/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
04/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Miss
03/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win 43
02/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
01/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
31/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Miss
30/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
29/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
28/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
27/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
26/12/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
25/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
24/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
23/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
22/12/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
21/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Miss
20/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
19/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
18/12/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Miss
17/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
16/12/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
15/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
14/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win 94
13/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
12/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
11/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
10/12/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
09/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
08/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win 40
07/12/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đầu 3
06/12/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win 30
05/12/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
04/12/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
03/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
02/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
01/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
30/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win 96
29/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đầu 0
28/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
27/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
26/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win Đầu 3
25/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đầu 6
24/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
23/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
22/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
21/11/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
20/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win 51
19/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Miss
18/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
17/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đầu 0
16/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
15/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
14/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
13/11/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đầu 1
12/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win 44
11/11/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
10/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
09/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đầu 0
08/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
07/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
06/11/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
05/11/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
04/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
03/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
02/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
01/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
31/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đầu 6
30/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
29/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
28/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
27/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
25/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
24/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
23/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
22/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
21/10/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
20/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
19/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
18/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
16/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
15/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
14/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
13/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
12/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
11/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
10/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
09/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
08/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
07/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
06/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win 75
05/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đầu 5
04/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
03/10/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win 27
02/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
01/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
30/09/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đầu 6
29/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
28/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win 16
27/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
26/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
25/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
24/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
23/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
22/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đầu 7
21/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
20/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
19/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
18/09/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
17/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
16/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
15/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
14/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
13/09/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
12/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
11/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
10/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
09/09/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
08/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Miss
07/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
06/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
05/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
04/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
03/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
02/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
01/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
31/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
30/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đầu 6
29/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
28/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đầu 6
27/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
26/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
25/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
24/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
23/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Miss
22/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win 93
21/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win 37
20/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
19/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
18/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
17/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
16/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
15/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
14/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
13/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win 81
12/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
11/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đầu 7
10/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
09/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
08/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
07/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win 26
06/08/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
05/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
04/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win 32
03/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
02/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
01/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
31/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
30/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
29/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
28/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
27/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đầu 9
26/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
25/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
24/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
23/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
22/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Miss
21/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
20/07/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
19/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đầu 0
18/07/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
16/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
15/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win 07
14/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
13/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
12/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
11/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
10/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
09/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
08/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
07/07/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
06/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
05/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
04/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
03/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
02/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
01/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
30/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
29/06/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
28/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đầu 7
27/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đầu 7
26/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
25/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
24/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win 84
23/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
21/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
20/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
19/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
18/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
17/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
16/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
15/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
14/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
13/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
12/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
11/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
10/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
09/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
08/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đầu 7
07/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
06/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
05/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
04/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đầu 8
03/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
02/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
01/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
31/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
30/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
29/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win 46
28/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
27/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
26/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
25/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win 33
24/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
23/05/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
22/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
21/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
20/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
19/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
18/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
17/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
16/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
15/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
14/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
13/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
12/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
11/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
10/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win 35
09/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
08/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
07/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đầu 3
06/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
05/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
04/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
03/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
02/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
01/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
30/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
29/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win 17
28/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
27/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
26/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
25/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
24/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
23/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
22/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
21/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
20/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
19/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
18/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
17/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
16/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đầu 2
15/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
14/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
13/04/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
12/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đầu 0
11/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
10/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
09/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
08/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đầu 1
07/04/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
06/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
05/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
04/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
03/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
02/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
01/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Miss
31/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
30/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
29/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
28/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
27/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
26/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
25/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
24/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
23/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
21/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
20/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
19/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
18/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
17/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
16/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
15/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
14/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
13/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
12/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đầu 9 
11/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
10/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
09/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
08/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
07/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đầu 7
06/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
05/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win 86
04/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
03/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
02/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
01/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
28/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
27/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
25/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
24/02/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/02/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đầu 1
22/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
21/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
20/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
19/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
16/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
15/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
14/02/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
13/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
12/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
11/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
SOI CẦU SỐ 1 VN